ΚΑΝΙΣΤΡΟ

Με μέγιστο βάθος 35 μέτρα,τρύπες και σπηλιές,είναι δυνατό να δεις διαφορετικά είδη αστακού,σμέρνες,μουγκριά και ροφούς.Επίσης,τόνοι και κυνηγοί αξίζουν μία επίσκεψη.

Underwater is a new world

%d bloggers like this: